Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 maja 2023 roku

W dniu 25 maja 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A.

Protokół ZWZ 25.05.2023
 
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Dokumenty Zarządu
Dokumenty Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31 maja 2022 roku

W dniu 31 maja 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A.

Zaktualizowany porządek obrad ZWZ
Raport bieżący nr 15 - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Auto Partner SA
Projekt uchwały nr 18 ZWZ
Wniosek akcjonariusza Spółki
Protokół ZWZ 31.05.2022
 
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Dokumenty Zarządu
Dokumenty Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19 czerwca 2020 roku

W dniu 19 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. Protokół ZWZ

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy