Kurs akcji

Bieżący kurs:PLN
Zmiana:PLN
Min. dzienne:PLN
Max. dzienne:PLN
Kurs odniesienia: PLN
Kurs otwarcia: PLN
Data początkowa:
Data końcowa:
Minimum: PLN
Maximum: PLN
Średni: PLN
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty: PLN
Średnie obroty: PLN
Liczba transakcji:

Rekomendacje analityków

Data Instytucja Rekomendacja Cena docelowa Kurs w dniu wydania Pobierz
26.03.2021 Santander Kupuj 13,30 zł 9,28 zł Pobierz
10.12.2020 DM Trigon SA Kupuj 10,50 zł 7,58 zł Pobierz
13.11.2020 Santander Kupuj 12,20 zł 7,60 zł Pobierz
19.05.2020 Santander Kupuj 8,50 zł 4,93 zł Pobierz
7.04.2020 Santander Kupuj 8,50 zł 3,73 zł Pobierz
5.03.2020 Santander Kupuj 8,50 zł 5,22 zł Pobierz
7.02.2020 Santander Kupuj 7,50 zł 5,28 zł Pobierz
21.11.2019 Santander Kupuj 7,50 zł 4,55 zł
9.07.2019 Santander Kupuj 8,90 zł 5,02 zł Pobierz
9.11.2018 Santander Kupuj 8,80 zł 3,68 zł Pobierz
1.02.2018 Santander Kupuj 7,20 zł 4,88 zł  
25.01.2018 Santander Kupuj 7,20 zł 4,92 zł  
22.11.2017 Santander Kupuj 7,70 zł 4,92 zł  
2.06.2017 Santander Kupuj 7,60 zł 5,70 zł  
23.11.2016 BM BGŻ BNP Paribas SABM BGŻ BNP Paribas SA Kupuj 4,96 zł 4,19 zł  
9.09.2016 Trigon DM SA Kupuj 4,70 zł 4,03 zł  
Zastrzeżenie prawne
Powyższe zestawienie stanowi wyciąg z rekomendacji inwestycyjnych sporządzonych przez domy maklerskie i nie może być traktowane jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki. AUTO PARTNER S.A. nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.

Prospekt emisyjny

⇒ Łączna wartość transakcji: 85,4 mln zł brutto (cena emisyjna 2,2 zł)
⇒ Łączna wartość środków finansowych pozyskanych z emisji nowych akcji: 50,6 mln zł brutto
Cele emisyjne: zwiększenie skali działania, dalsza dywersyfikacja oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności

⇒ Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych: 38 806 872

⇒ Łączna liczba przydzielonych akcji nowej emisji (Nowe Akcje): 23 000 000
⇒ Łączna liczba przydzielonych istniejących akcji imiennych (Akcje Sprzedawane): 15 806 872

⇒ Struktura przydziału Akcji Oferowanych:

⇒ Udział inwestorów instytucjonalnych w łącznej liczbie akcji przydzielonych: 91,5%
⇒ Udział inwestorów indywidualnych w łącznej liczbie akcji przydzielonych: 8,5%

⇒ Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 39,77%

⇒ Udział nowych akcjonariuszy w strukturze akcjonariatu: 33%

⇒ Lock up:

540 dni dla głównych akcjonariuszy (Aleksander i Katarzyna Góreccy)
340 dni dla pozostałych akcjonariuszy

Prospekt emisyjny

Aneks nr 1

Komunikat aktualizujący nr 1

Informacja o ustaleniu ceny oraz liczby Akcji Oferowanych

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych