Auto Partner SA. Auto Partner SA.
Auto Partner - Informacje giełdowe

Informacje giełdowe

Kurs akcji

Kurs akcji
Kurs akcji Auto Partner SA
24,45 zł
Wolumen obrotu
52 024
Średni wolumen
74
Kurs maksymalny:
24,85 zł
Kurs minimalny:
24,25 zł
Kurs akcji
Kurs odniesienia 24,55 zł (2024-05-02)
Data początkowa 2024-03-19
Data końcowa 2024-05-02
Minimum 23,55 zł (2024-04-15)
Maximum 27,45 zł (2024-04-03)
Średni 25,30 zł
Wolumen obrotu 3,4 mln
Średni wolumen 112,9 tys.
Obroty 86,1 mln zł
Średnie obroty 2,9 mln zł
Informacje giełdowe

Rekomendacje analityków

Filtruj:

Loading...
Data Instytucja Rekomendacja Cena docelowa Kurs w dniu wydania Pobierz
04.10.2023 DM Noble Securities SA Buy 33,90 zł 22,80 zł
Pobierz
14.09.2023 DM Trigon SA Buy 28,00 zł 21,90 zł
Pobierz
11.04.2023 Wood & Company Buy 23,00 zł 18,30 zł -
13.12.2022 DM Trigon SA Buy 18,60 zł 13,14 zł
Wyświetl
22.07.2022 DM Trigon SA Buy 19,50 zł 12,16 zł
Pobierz
30.06.2021 Santander DM Buy 16,50 zł 11,20 zł
Pobierz
27.04.2021 DM Trigon SA Buy 13,38 zł 10,01 zł
Pobierz
26.03.2021 Santander DM Buy 13,30 zł 9,28 zł
Pobierz
10.12.2020 DM Trigon SA Buy 10,50 zł 7,58 zł
Pobierz
13.11.2020 Santander DM Buy 12,20 zł 7,60 zł
Pobierz
19.05.2020 Santander DM Buy 8,50 zł 4,93 zł
Pobierz
07.04.2020 Santander DM Buy 8,50 zł 3,73 zł
Pobierz
05.03.2020 Santander DM Buy 8,50 zł 5,22 zł
Pobierz
07.02.2020 Santander DM Buy 7,50 zł 5,28 zł
Pobierz
21.11.2019 Santander DM Buy 7,50 zł 4,55 zł -
09.07.2019 Santander DM Buy 8,90 zł 5,02 zł
Pobierz
09.11.2018 Santander DM Buy 8,80 zł 3,68 zł
Pobierz
01.02.2018 Santander DM Buy 7,20 zł 4,88 zł -
25.01.2018 Santander DM Buy 7,20 zł 4,92 zł -
22.11.2017 Santander DM Buy 7,70 zł 4,92 zł -
02.06.2017 Santander DM Buy 7,60 zł 5,70 zł -
23.11.2016 BM BGŻ BNP Paribas SABM BGŻ BNP Paribas SA Buy 4,96 zł 4,19 zł -
09.09.2016 Trigon DM SA Buy 4,70 zł 4,03 zł -

Powyższe zestawienie stanowi wyciąg z rekomendacji inwestycyjnych sporządzonych przez domy maklerskie i nie może być traktowane jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki. AUTO PARTNER SA nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.

Prospekt emisyjny

 • Łączna wartość transakcji: 85,4 mln zł brutto (cena emisyjna 2,2 zł)
 • Łączna wartość środków finansowych pozyskanych z emisji nowych akcji: 50,6 mln zł brutto
 • Cele emisyjne: zwiększenie skali działania, dalsza dywersyfikacja oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności

Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych: 38 806 872

 • Łączna liczba przydzielonych akcji nowej emisji (Nowe Akcje): 23 000 000
 • Łączna liczba przydzielonych istniejących akcji imiennych (Akcje Sprzedawane): 15 806 872

Struktura przydziału Akcji Oferowanych:

 • Udział inwestorów instytucjonalnych w łącznej liczbie akcji przydzielonych: 91,5%
 • Udział inwestorów indywidualnych w łącznej liczbie akcji przydzielonych: 8,5%
 • Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 39,77%
 • Udział nowych akcjonariuszy w strukturze akcjonariatu: 33%

Lock up:

 • 540 dni dla głównych akcjonariuszy (Aleksander i Katarzyna Góreccy)
 • 340 dni dla pozostałych akcjonariuszy

Pliki do pobrania