Raporty bieżące

Wszystkie raporty z 2023 roku:

Wszystkie raporty z 2022 roku:

Wszystkie raporty z 2021 roku:

Wszystkie raporty z 2020 roku:

Wszystkie raporty z 2019 roku:

Wszystkie raporty z 2018 roku:

Wszystkie raporty z 2017 roku:

Wszystkie raporty z 2016 roku:


Raporty okresowe

Skonsolidowany raport roczny za rok 2022

Jednostkowy raport roczny za rok 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Skonsolidowany raport roczny za rok 2021

Jednostkowy raport roczny za rok 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Skonsolidowany raport roczny za rok 2020

Jednostkowy raport roczny za rok 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Skonsolidowany raport roczny za rok 2019

Jednostkowy raport roczny za rok 2019

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Skonsolidowany raport półroczny 2019

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Jednostkowy raport roczny za rok 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport półroczny 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Jednostkowy raport roczny za rok 2017

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport półroczny 2017

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku