Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19 czerwca 2020 roku

W dniu 19 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. Protokół ZWZ

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy